W naszych artykułach bardzo często odwołujemy się do pliku danych produktów, pól oraz atrybutów. W dzisiejszym tekście chcemy rzucić nieco więcej światła na te pojęcia.

Chcąc wyświetlać swoje produkty w Zakupach Google lub innych porównywarkach cen, musisz najpierw dostarczyć tam niezbędne informacje o sprzedawanych przez Ciebie przedmiotach. Większość porównywarek nie jest w stanie “zeskanować” tych danych z Twojego sklepu internetowego. W związku z tym wymagają one od sprzedawców plików z listą produktów, w których znajdą nazwę, opis czy cenę danego towaru.

Plik danych produktów jest zatem listą przedmiotów, które chcesz wyświetlać w danej porównywarce cen. Każdy produkt na liście opisany jest za pomocą konkretnych cech, takich jak nazwa, opis, cena, adres URL produktu na Twojej stronie czy kategoria.

Najprościej wyobrazić sobie plik danych jako tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. Każdy produkt znajduje się w osobnym wierszu. Informacje o przedmiotach umieszczone są z kolei w osobnych kolumnach. Prosty przykład pliku danych z trzema produktami i czterema danymi o każdym przedmiocie obrazuje poniższe zdjęcie. Poszczególne kolumny (ID, nazwa itd.) nazywamy atrybutami lub polami w pliku danych. Na przykład produkt o ID 1 ma wartość 150 w polu Cena.

Należy pamiętać, że swoje pliki danych do porównywarek cen przesyła tysiące sprzedawców. W związku z tym wszystkie informacje o produktach muszą być odczytywane z plików w sposób automatyczny. Dlatego też każda porównywarka cen ma swoje własne wymagania odnośnie nazw atrybutów, a także formatu samego pliku danych.

Wyobraźmy sobie, że swoje pliki danych do tej samej porównywarki przesłało trzech sprzedawców. Pierwszy plik zawiera nazwy produktów w kolumnie “Nazwa”, drugi w kolumnie “Tytuł”, a trzeci w kolumnie “Tytuł produktu”. Porównywarka nie jest w stanie “domyślić się”, z której kolumny powinny zostać pobrane informacje o nazwach produktów. W związku z tym ustala ona konkretne wymagania – w pliku danych musi znajdować się kolumna “Nazwa produktu”, w której znajduje się nazwa danego przedmiotu. Jeśli wymagania takie nie zostaną spełnione, plik danych zostanie odrzucony. W tym przypadku odrzucone zostałyby pliki wszystkich trzech sprzedawców – w żadnym pliku nie ma kolumny “Nazwa produktu”.

Drugim wymaganiem dotyczącym plików danych jest lista pól (kolumn) wymaganych i opcjonalnych. Każda porównywarka wymusza na sprzedawcach przesłanie konkretnych informacji o produktach. Jeśli którejkolwiek z tych informacji brakuje, dany produkt zostanie odrzucony. Nie oznacza to jednak odrzucenia całego pliku. Wróćmy do przykładu z powyższego zdjęcia. Załóżmy, że pola ID, Nazwa i Cena są wymagane, Kategoria jest natomiast polem opcjonalnym. W przypadku braku wartości w którejkolwiek z trzech pierwszych kolumn, dany produkt zostałby odrzucony. Kolumna Kategoria mogłaby jednak zostać pusta dla wszystkich przedmiotów i nie spowodowałoby to odrzucenia żadnego z nich.

Kolejnym wymaganiem stawianym przez porównywarki jest konkretny format pliku. Załóżmy, że arkusz z powyższego przykładu tworzymy w dwóch różnych aplikacjach: Microsoft Excel oraz OpenOffice. Mimo, że arkusz otwarty w aplikacji będzie wyglądał dokładnie tak samo, pliki zapisane na dysku twardym będą miały inny format – Excel zapisze plik w formacie .xlsx, a OpenOffice w formacie .ods. Podobnie, jak w przypadku nazw atrybutów, tutaj także stosuje się konkretne wymagania, aby umożliwić porównywarkom odczytanie danego pliku. Jeśli chcesz korzystać z arkusza kalkulacyjnego, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – większość porównywarek cen obsługuje pliki tworzone w ten sposób. W przypadku Zakupów Google, możesz połączyć konto sprzedawcy z Arkuszami Google. Każda zmiana, jakiej dokonasz w arkuszu, zostanie automatycznie odzwierciedlona w reklamach produktów.

W przypadku pozostałych porównywarek, możesz korzystać z plików csv lub tsv. Są to pliki, w których cały Twój arkusz zostaje zamieniony na tekst, a poszczególne kolumny są oddzielone przecinkiem (plik csv) lub tabulatorem (plik tsv). Pliki takie są trudniejsze do analizy dla człowieka, algorytmy porównywarek są jednak w stanie odczytać je bez problemów. Zarówno Arkusze Google, Microsoft Excel i OpenOffice pozwalają Ci zapisać Twój arkusz kalkulacyjny jako csv lub tsv. Nasz przykładowy arkusz zapisany w pliku csv wyglądałby następująco:

Karol Nowicki

Introwertyczna część naszego zespołu. Marketingiem internetowym zajmuje się od prawie dziesięciu lat. Zaczynał od pisania tekstów na potrzeby SEO, później przyszedł czas na kampanie Google AdWords. Od pięciu lat głównym obszarem jego zainteresowań jest marketing w porównywarkach cen, w szczególności w usłudze Zakupy Google. Ma przyjemność współpracować z klientami z całego świata sprzedającymi bardzo różnorodne produkty, od kasków futbolowych przez luksusowe zegarki, aż po specjalistyczną karmę dla kurczaków.

W wolnych chwilach w teorii i praktyce zgłębia tajniki dobrej kawy.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *